Vancouver


De meest Aziatische stad buiten Azië is even slim als prachtig. Jammer van de toegangsprijs.

Als het eindpunt van een langlaufspoorweg aangelegd door arbeiders uit heel Azië, werd Vancouver gebouwd met Aziatische gevoeligheid. Het staat op nummer 6 in onze categorie Mensen, een combinatie van opleidingsniveau (waarvoor het wereldwijd op nummer 28 staat) en in het buitenland geboren bevolking (#11). In toenemende mate betekent de term zichtbare minderheid hier niets. Ondanks het succes van dit Eden van coëxistentie, is niet alles rustig. Altijd op zoek naar buitenlandse investeringen, hebben verschillende incarnaties van provinciale en federale regeringen het staatsburgerschap beschikbaar gesteld aan buitenlanders met voldoende kapitaal, met weinig toezicht op het belasten van externe fondsen. Als zodanig zijn de huizenprijzen van Vancouver nu grotendeels gekoppeld aan een mondiale context, grotendeels losgekoppeld van lokale lonen. Gelukkig komen techreuzen uit Silicon Valley en Seattle naar de stad met veel banen, overgehaald door Canadas openheid voor immigratie van mondiaal techtalent, grotendeels afgewezen door vier jaar nationalistisch beleid ten zuiden van de grens. Bovendien hebben vooral Canada en Vancouvers de relatief proactieve reactie op en beheersing van de pandemie de stad geliefd gemaakt bij nog meer wereldwijde nomaden die overal kunnen werken.