Verboden items

[ad_1]
In de luchtvaart industrie geldt er een strikte lijst aan verboden items die niet mee mogen worden genomen aan boord van een vliegtuig. Deze lijst is opgesteld om de veiligheid van alle passagiers en bemanningsleden te waarborgen.

Een van de meest bekende voorbeelden van een verboden item binnen de luchtvaart industrie is vuurwapens en andere gevaarlijke wapens zoals explosieven en granaten. Dit is niet alleen verboden om passagiersveiligheid te waarborgen maar ook om terroristische aanslagen te voorkomen.

Scharen en messen zijn ook verboden omdat deze als wapen kunnen dienen. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, als deze klein genoeg zijn en geen scherp mesgedeelte bevatten. Zo zijn nagelschaartjes en plastic messen geen probleem om mee te nemen aan boord van een vliegtuig.

Een ander voorbeeld van verboden items zijn vloeistoffen. Passagiers mogen een beperkte hoeveelheid van vloeistoffen, gels en aerosolen meenemen aan boord van het vliegtuig, maar dit moet wel in een doorzichtige plastic zak verpakt zijn en per item mag er niet meer dan 100 milliliter in de verpakking zitten. Dit is omdat grote hoeveelheden vloeistoffen kunnen worden omgezet in explosieve stoffen.

Batterijen die lekken of kunnen exploderen zijn ook verboden omdat deze een potentieel brandgevaar kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor vuurwerk en vuurpijlen.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verboden items in de luchtvaart industrie om onnodige vertragingen op de luchthaven en mogelijke boetes te voorkomen. Check voordat je gaat reizen altijd de lijst van verboden items om ervoor te zorgen dat jouw reis soepel verloopt.
[ad_2]