Hoeveel vluchten zijn er dagelijks?

De luchtvaartindustrie is een belangrijke sector voor de wereldeconomie en speelt een cruciale rol bij het verbinden van mensen en bedrijven over de hele wereld. Een veelgestelde vraag over de luchtvaartindustrie is “hoeveel vluchten vinden er dagelijks plaats?”. Hoewel het moeilijk is om een exact cijfer te geven voor het totale aantal dagelijkse vluchten wereldwijd, bieden statistieken een grof overzicht van de omvang van de luchtvaartsector.

Globaal overzicht van dagelijkse vluchten

Volgens gegevens van de International Civil Aviation Organization (ICAO) waren er in 2019 gemiddeld ongeveer 100.000 dagelijkse vluchten. Dit aantal hield in zowel commerciële als vrachtvluchten, inclusief passagiers- en vrachtvliegtuigen. Echter, het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 leidde tot een aanzienlijke daling van het dagelijkse aantal vluchten, met een wereldwijde afname van naar schatting 43% in 2020, aldus ICAO-rapporten.

Functies van dagelijkse vluchten

Passagiersvluchten zijn verreweg het meest voorkomende type vlucht dat dagelijks plaatsvindt. Deze vluchten kunnen verder worden opgesplitst in drie hoofdcategorieën op basis van de lengte van de route:

  1. Korte afstandsvluchten: Deze vluchten hebben een afstandsbereik van ongeveer 800 tot 1.500 kilometer en duren doorgaans 1 tot 3 uur.
  2. Middellange afstandsvluchten: Vluchten die een afstand van 1.500 tot 4.000 kilometer afleggen, worden als middellange afstandsvluchten beschouwd en duren meestal tussen de 3 en 6 uur.
  3. Lange afstandsvluchten: Met afstanden van meer dan 4.000 kilometer vormen lange afstandsvluchten langer dan 6 uur de kleinste groep van de drie categorieën.

Naast passagiersvluchten zijn er ook talloze vrachtvluchten die dagelijks wereldwijd plaatsvinden en een cruciale rol spelen in de wereldwijde handel.

Belangrijkste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd

Het globale aantal dagelijkse vluchten wordt voornamelijk gedreven door een handvol grote luchtvaartmaatschappijen. Enkele van de grootste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn:

Conclusie

Het totale aantal dagelijkse vluchten wereldwijd blijft een intrigerende vraag en geeft inzicht in de omvang en betekenis van de luchtvaartindustrie. Hoewel het exacte aantal dagelijkse vluchten varieert als gevolg van seizoensgebonden en economische invloeden, toont het cijfer van ongeveer 100.000 dagelijkse vluchten in 2019 het duidelijke belang van de luchtvaart in het verbinden van mensen en economieën over de hele wereld.